Eskuartean

Bereizi behar da zer den distantzian egin daitekeena, eta zer ez