Eskuartean

KOOP FABRIKA: GIZARTEAREN BEHARRAK ASETZERA BIDERATUA DAGOEN EKONOMIA SUSTATZEN DU