Eskuartean

Farapi: Kudeaketa indibidualetik kolektibora pasa eta proiektu bizigarriago bat irabazi