Egindako Lanak

Haur eta nerabeen parte hartzerako udal sistemaren sorrera Pasaian

Haurrak, nerabeak eta gazteak eskubide osoko subjektu politikoak dira, beste herritar guztiak bezala. Hala ere, praktikan, gure gizartean eskubide horien onarpena eta erabilera argi eta garbi mugatzen da, eta ikuspegi heldu-zentrikoari aurre egin behar zaio hainbat alderditan.

Pasaiako Udalak urteak daramatza haurren eskubideak bermatzeko gero eta lan-apustu sendoago bat egiten. Besteak beste, mugarri hauek nabarmendu ditzakegu: 2003. urtean, "Arrisku egoeran dauden Pasaiako haur eta gazteen garapen psikosexualerako prebentzio eta esku-hartze programa", 2008. urtean, aho batez onartu zen Haurren eta Nerabeen Babeserako Erakunde Adierazpena eta, gainera, Sailen Arteko Mahaia eratu zen. 2010 urtean, "Pasaiako haur eta nerabeen babesa eta tratu ona sustatzeko udal-plana". 2017. urtean "haurrek eta nerabeek parte hartzeko organo bat formalki sortzea". 2018an, Pasaiako Haur eta Nerabeen Lehen Diagnostikoa eta Plana egitea, haur, nerabe eta gazteekin batera. Hortaz, ez da kasualitatea gaur egun Pasaiako Udala UNICEFek onartu dituen Euskadiko Haurren Lagunen Hirietako bat izatea.
 

Farapitik gogor lagundu dugu apustu horretan, eta azken urteetan herri honetako haurrei, nerabeei eta gazteei hausnarketak eta proposamenak egiteko, lehentasunak zehazteko eta alderdi ugaritan erabakiak hartzeko eta parte hartzeko aukera ematen dien sistema bat abian jarri eta sendotzen aritu gara. Gainera, parte hartze hau haien herriaren funtzionamenduaren, zein beste alderdi orokorrago batzuen inguruan ere gauzatzen da.

Joera honek inflexio-puntu argia izan zuen udalerriko Haurren eta Nerabeen Lehenengo Diagnostikoa eta Plana egiteko orduan, non haur, nerabe eta gazteek zuzenean parte hartu zuten.

Proiektu hau modu koordinatuan gauzatzen da, inplikatutako subjektu guztiak kontuan hartzen dituen ikuspegi integral batekin, eta, besteak beste, ezaugarri hauek nabarmendu nahi ditugu:

*) 200 haur, nerabe eta gaztek baino gehiagok zuzenean eta kalitatez parte hartzeko sistema eta udalarekin zuzenean hitz egiteko sistema, bai eta ehunka gehiagok ere.
*) Udalerriko ikastetxe guztien inplikazioa.
*) Udaletxe barruko koordinazio jarraitua eta antolatua, sail guztietako teknikarien prozesuan zuzeneko inplikazioarekin.
*) Umeekin, nerabeekin eta gazteekin zerikusia duten udal-programa guztietako hezitzaileak barruti-mailako lan komun batean inplikatzea.
*) udal-gobernua eta udal-mailan ordezkatuta dauden gainerako alderdi guztiak proiektuan zuzenean inplikatzea eta egotea.
*) Haurrekin, nerabeekin eta gazteekin kultura-, gizarte-, kirol- eta kirol-arloetan lan egiten duten elkarteekin komunikatzea eta koordinatzea.
 

Farapi bezala, proiektu hau prozesu berritzaile eta integral gisa hartzen dugu eta antolakuntza eta metodologiari dagokionez kalitate handikoa dela uste dugu. Hain zuzen ere, sistema integral bat modu oso zehatzean diseinatzeko aukera eman digu, haur, nerabe eta gazteei dagokienez, herritarren eta erakunde publikoen arteko gobernantza mota berri bateranzko bidea eginez.

Jarraian, Pasaiako Haur eta Nerabeen Partaidetza Sistema azaltzen duten eta lagundu dugun ibilbidea deskribatzen duten dokumentu batzuk aurkituko dituzu. Zure interesekoak izatea espero dugu!

Material osagarria